''Del pujar i del baixar en dic sempre una mateixa cosa,
i sempre repeteixo la mateixa cosa:
     En el botó de la roda
     no hi ha moviment.''

>
Sacrifici
146
/185
Sacrifici

Palpo la pell d'un bou acoltellat
sobre un penyal altíssim contrariat pels vents,
desemparat entre núvols.
Tinc les mans tenyides de vermell i de púrpura.
Del pujar i del baixar en dic sempre una mateixa cosa,
i sempre repeteixo la mateixa cosa:
     En el botó de la roda
     no hi ha moviment.

JOAN VINYOLI
Cercles, 1980