''Quina escala secreta
Té la terra en la soca!
Oh, voluntat d’altura!
La terra cap a glòria!''

>
Ascensió de la terra
23
/113
Ascensió de la terra

La melodia cega
i esclava de la soca.
La verdor per la línia.
La terra creix i sona.

Quina escala secreta
Té la terra en la soca!
Oh, voluntat d’altura!
La terra cap a glòria!

Destí de la verdor
i de la rel esclava:
Resumir en la mort
totes les hores clares.

Valentia en la llum
en el cim de la flama.
És la darrera treta!
Primavera incendiada

BLAI BONET
Cant espiritual, 1953