''Malfia’t sempre de la recurrència 
i no segueixis càlcul: fon-ho tot 
en el gresol incandescent del mot: 
única llei de la gaia ciència.''

>
La gaia ciència
155
/185
La gaia ciència

Malfia’t sempre de la recurrència 
i no segueixis càlcul: fon-ho tot 
en el gresol incandescent del mot: 
única llei de la gaia ciència. 

JOAN VINYOLI
A hores petites, 1981