''Sol és qui no té ningú 
que l'habiti, però tu, 
ple de records de la vida, 
no te'n facis el dejú, 
que ets soledat compartida.''

>
Sol
156
/185
Sol

Sol és qui no té ningú 
que l'habiti, però tu, 
ple de records de la vida, 
no te'n facis el dejú, 
que ets soledat compartida. 

JOAN VINYOLI
A hores petites, 1981