''Prendrem la copa de terra  
i beurem àvidament  
tota la terra i el mar  
d'un lent got inacabable. ''

>
Països catalans
97
/105
Països catalans

Prendrem la copa de terra  
i beurem àvidament  
tota la terra i el mar  
d'un lent got inacabable.  
Beurem el cel i la selva.  
Pujarem llargues escales,  
els extingits patrimonis,  
la queixa de les guitarres,  
i mirarem la finestra  
i enlairarem la bandera.  

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Assaig d'un adéu,