''Jo, què hi faig, aquí? 
Cabdello mots: quin fil més llarg, la vida!''

>
A Miquel Martí i Pol
164
/185
A Miquel Martí i Pol

Encenc el llum. Que bona la claror 
que il.lumina la taula i els papers, 
Miquel, amic. En cada llibre, tot. 
Que rics que som no tenint res. Tu parles 
amb l'hoste insòlit. Jo, què hi faig, aquí? 
Cabdello mots: quin fil més llarg, la vida! 

JOAN VINYOLI
A hores petites, 1981