''El cant del gall és ric a mitjanit, 
la lluna plena em dobla la fortuna. 
No moriré de cap angoixa ardent 
si visc perdent-me, sempre enamorat.''

>
Tant s'incrementa
175
/185
Tant s'incrementa

Tant s'incrementa com més va cremant 
la força de buscar allò que s'oculta, 
tant més veurà clarors el pensament 
com més gosi mirar en l'obscuritat. 
El cant del gall és ric a mitjanit, 
la lluna plena em dobla la fortuna. 
No moriré de cap angoixa ardent 
si visc perdent-me, sempre enamorat. 

JOAN VINYOLI
Domini màgic, 1984