''No goso fer 
res absolutament sinó, quiet, 
mirar el dedins secret del blau de la paraula.''

>
Cançó blava
178
/185
Cançó blava

          Rien, cette écume, vierge vers... 
                        S. Mallarmé

Aquest endins del blau de la paraula, 
blau cap a blau, cap a més blau encar, 
és com parar migdialment la taula 
     dels somnis, per atzar, 
     a trenc de mar, 
     quan gira el far.

Allò que has fet o que pretens, de fet, 
aconseguir és sols prendre la droga 
del ser-feliç com beure un vas de llet. 
Doncs tanca els porticons de la finestra groga 
i tot se’t farà blau. (M’enfilaré primer 
a un tamboret per arribar a la soga 
d’on penja el ninot blau de Klee.) 
                                                      No goso fer 
res absolutament sinó, quiet, 
mirar el dedins secret del blau de la paraula.

JOAN VINYOLI
Domini màgic, 1984