''...el que eren els seus ulls són perles ara,
ni una mica del que és en ell mortal
no s'ha perdut...''

>
Cançó d'Ariel
179
/185
Cançó d'Ariel

                     Shakespeare, La tempesta,
                     acte primer, escena segona.

Ben bé cinc braces fondo jeu ton pare:
dels ossos seus se n'està fent coral,
el que eren els seus ulls són perles ara,
ni una mica del que és en ell mortal
no s'ha perdut; una mudança clara
de mar el torna en cosa rica i rara.
Nimfes toquen a morts per ell cada hora: el dring
escolta!, ara les sento, ning-nang-ning.

JOAN VINYOLI
Domini màgic, 1984