''Dit d'una noia que passava pel carrer: 
és tan estreta que quan pixa xiula.''

99
/105
Dictamen

Dit d'una noia que passava pel carrer: 
És tan estreta que quan pixa xiula.

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Manual del malalt perfecte (dins La lluna de colors), 1986