''Ells diuen: “fa fosca”
“fa sol”, “...encara hi ha claror”.
I jo només sent calor a la pell
o un vent cru que em ferma
al lloc que ja he deixat.''

1
/1
El cec

Ells diuen: “fa fosca”
“fa sol”, “...encara hi ha claror”.
I jo només sent calor a la pell
o un vent cru que em ferma
al lloc que ja he deixat.

JOSEP LLUíS AGUILó
La biblioteca secreta, 2004