''L'amor és el pa de vida 
que el cor troba en est exil; 
l'únic bé que deixà traure 
Déu a Adam del Paradís.''

>
Què és amor
2
/2
Què és amor

Què és l'amor, nina, em preguntes? 
Senyal que no l'has sentit; 
i amb mes pobres comparances, 
com te'l podré definir?

No en parla el mestre a l'escola, 
ni en la llar se'n parla als fills, 
i als quinze anys l'amor arriba 
sobtat com un terbolí.

L'amor és el pa de vida 
que el cor troba en est exil; 
l'únic bé que deixà traure 
Déu a Adam del Paradís.

Se sent com una harmonia 
que conforta l'esperit, 
dolça com la veu dels àngels, 
pura com el seu somrís.

Mes no hi ha instrument que puga 
est cant del cel fer sentir 
fins que el cor se torna una arpa 
que ressona en altre pit.

MARIà AGUILó
,