''Miro passar la buidor dels meus dies.
Em sé ja mort - però visc encara!''

>
No veig ningú
105
/105
No veig ningú

No veig ningú; mai ningú no m'escriu.
Miro passar la buidor dels meus dies.
Em sé ja mort - però visc encara!
Oh, clars amics, clares amigues,
penso molt en vosaltres, mes d'altra manera.

He vist el sol arribar al migjorn
amb un espant que no sabria dir.
Amb més espant, amb un nespant secret,
ara assisteixo al seu davallament.

Gentils, els déus em foren generosos
i vaig tastar, avar, totes les coses;
no m'han privat, puc bé dir-ho, de res.
Ara, en mirar aquest sol d'aquest dia,
miro el procés de la meva existència
com projectat mudament en un mur,
universal, inesborrable ja.

 

VICENT ANDRéS ESTELLéS
Manual de conformitats, 1975