''Tantes vegades 
     ens és negat, germans, dir cada cosa 
     amb el nom clar que una vella sang dicta!''

>
Fràgils muralles
1
/11
Fràgils muralles

Fràgils muralles, 
     arbres batuts pel vent entre les closes, 
     com en recorden 
     les reixes de silenci 
     entre molts pensaments i la paraula! 
Tantes vegades 
     ens és negat, germans, dir cada cosa 
     amb el nom clar que una vella sang dicta! 

MARIA ÀNGELS ANGLADA
Díptic, 1972