''Poeta, dies qui sies, 
en fer versos poc ditxós, 
flac d'ingeni i de cap gros, 
te miro estes poesies; 
les locures que m'envies 
en ton mal dictat paper 
mostren que ets de cap lleuger...''

>
Resposta a un poeta
2
/3
Resposta a un poeta

Poeta, dies qui sies, 
en fer versos poc ditxós, 
flac d'ingeni i de cap gros, 
te miro estes poesies; 
les locures que m'envies 
en ton mal dictat paper 
mostren que ets de cap lleuger 
dient que ets home de poc, 
en lo romanç pedagog 
i en lo llatí batxiller.  

JOSEP BLANCH
, XVII