''Esperança que no mor,
joiels d'immensa riquesa
i blanques flors de puresa
que el teu amor m'ha brindat,
i dins el cor m'han fruitat
llimonerars de tendresa.''

>
La llimonera
1
/2
La llimonera

Flor d'ermini, fruita d'or
i esmeragdina la vesta,
semblen un ornat de festa
el fruit, la fulla i la flor.
Esperança que no mor,
joiels d'immensa riquesa
i blanques flors de puresa
que el teu amor m'ha brindat,
i dins el cor m'han fruitat
llimonerars de tendresa.

RAFEL BORDOY
,