''Sorgeixes entre el vapor 
de les branques i els braços,
i quan deixa de sonar
la sirena d'emergència.
Destenyim boira i horitzó
poc abans de fondre'ns
amb deu mil que ens enyoren.''

>
Deu mil
6
/6
Deu mil

Sorgeixes entre el vapor 
de les branques i els braços,
i quan deixa de sonar
la sirena d'emergència.
Destenyim boira i horitzó
poc abans de fondre'ns
amb deu mil que ens enyoren.

DANIEL BUSQUETS
La trama perfecta, 2008