''Salvatge amor,
t’oblides de les restes
de danses saturnals,
en l’esmaragda,
en els clars de lluna
i en els atzurs furtats als mars.''

>
V
1
/1
V

Salvatge amor,
t’oblides de les restes
de danses saturnals,
en l’esmaragda,
en els clars de lluna
i en els atzurs furtats als mars.
Deixant un buit
de flors obertes,
de besos morts,
en les fondes distàncies
dels batecs
i la carn enamorada.

FELIP CID
El testament, 2003