''Abjur,
                 miop vaixell
                 vicari
                          de la geometria.''

1
/1

Traït
vol de tenebres.

 

El.lipsi, el taüt remou
el fum atent, 
                    cabdill.

 

                              Els nans i el costum,
                              conjurar
                                           el miratge, sequedat.

 

       Abjur,
                 miop vaixell
                 vicari
                          de la geometria.

ANDREU CLOQUELL
Els nans, 1978