''La porta és ajustada.
Camí del cos amunt.
L’òvul tria i escull
la fràgil serp minúcula.
La que farà saltar
la balda de la vida.''

2
/2

Carn en la carn.
Desig. Amor.
El riu d’esperma
puja el camí
convuls i tebi
a la recerca
del desitjat cancell.
La porta és ajustada.
Camí del cos amunt.
L’òvul tria i escull
la fràgil serp minúcula.
La que farà saltar
la balda de la vida.

ROSA FABREGAT
Paisatge emergent. Trenta poetes catalanes del segle XX, 1999