''Que flamegi la ciutat!
el bruit sord de la drecera
infla peus de llibertat.
Quatre rius encerclen l’era!
     Batem el blat,
batem el balt al vent de la bandera!
     Batem el blat!''

>
Amargues veces
1
/1
Amargues veces

País meu, la falç al puny,
que la mar llança les messes!
Contra els murs la veu retruny!
Als coloms amargues veces!
     El puny de l’urc,
el puny de l’urc dins les ombres espesses.
     El puny de l’urc!
El martgell damunt el foc,
per a aquests ferros l’enclusa.
Obre els dits, avia el roc!
Contra el torb, encén la brusa. 
     El mall, la falç,
el mall, la falç i la flama que abrusa!
     El mall, la falç. 

Que flamegi la ciutat!
el bruit sord de la drecera
infla peus de llibertat.
Quatre rius encerclen l’era!
     Batem el blat,
batem el balt al vent de la bandera!
     Batem el blat!
 

RAMON PINYOL I BALASCH
Aigües d'enlloc, 1973