''Tu 
ets 
la color 
dels  
meus  
ulls.''

2
/2

 Tu 
ets 
la color 
dels  
meus  
ulls.

MIQUEL ÀNGEL RIERA
Poemes a Nai, 1965