''Mas, si voleu que davall vostra manta 
muira prop vós, hauran fi mes dolors: 
seré l’ocell que en llit ple de odors 
mor, ja content de sa vida ser tanta.''

>
Si en lo mal temps
2
/3
Si en lo mal temps

Si en lo mal temps la serena bé canta, 
io dec cantar, puix dolor me turmenta 
en tant extrem, que ma pensa és contenta 
de presta mort; de tot l’altre s’espanta. 
Mas, si voleu que davall vostra manta 
muira prop vós, hauran fi mes dolors: 
seré l’ocell que en llit ple de odors 
mor, ja content de sa vida ser tanta.

JOAN ROíS DE CORELLA
, XV