JOAN ROíS DE CORELLA
(1435-1497)

Teòleg i escriptor valencià, nascut a Gandia. És autor de poemes i proses mitològiques i religioses que conformen una obra variada i total, reflex d'una personalitat literària polièdrica i coherent.

Inspirat en Ovidi i Sèneca, traspassà els temes clàssics de la tradició literària europea a la llengua vulgar. Peces com "Tragèdia de Caldesa", el "Trihumfo de les dones" o el poema de la "Balada de la garsa y l'esmerla'' han passat a la història en aquest sentit. 

Amb tot, durant molts anys fou menystingut per la crítica catalana, que fins fa poques dècades no entegué que Roís de Corella fou un dels autors clau en la transformació de la literatura medieval a la literatura renaixentista. La seva influència fou clau en el desenvolupament de les obres imprescindibles de Joanot Martorell, com el Tirant

L'any 1973 s'edità el primer volum de les seves Obres Completes, I.  

 

Contingut elaborat en col·laboració amb l'AELC (Joan Roís de Corella) per Abel Ramon Vidal.