''De béns e plaer           tostemps abundós 
sempre freturós          de dol e tristor 
no estic desitjós          de veure dolor 
de pendre muller         ben cobdiciós ''

>
Cobla (de dos senys)
3
/3
Cobla (de dos senys)

que llegint-la per llarg diu contentament,  
e llegint-la per mitat diu descontentament

De béns e plaer           tostemps abundós 
sempre freturós          de dol e tristor 
no estic desitjós          de veure dolor 
de pendre muller         ben cobdiciós 
solaç ab cantar            io prenc en repòs 
del tot vull fugir          pensar en la mort 
ni em plau gens oir     res que em desconhort 
lo riure i ballar            tinc per mon espòs. 
 

JOAN ROíS DE CORELLA
, XV