''Besos, només, ara. I la gola muada, i el dolor infinit...''

>
Besos
5
/67
Besos

Travesso les vostres morts innominades, boscos de fills caiguts de la meva pàtria,
m'agenollo a frec de les vostres ombres dretes
i poso les semprevives del meu cor a les fornícules de la vostra absència.
Besos us dono amb els meus llavis de terra viva, 
besos per als vostres cabells esbullats pels vents de les batalles,
besos per a les vostres sangs de blat escampat.
Oh, ni un plany no fugirà de la meva ànima: només besos, ara!
Besos sense comiat, perquè mai no us abandonaré a les molses de l'oblit, morts meus!, solpostats a mig cel.
Besos, només, ara. I la gola muada, i el dolor infinit...

                                                                         1938

AGUSTí BARTRA
L'arbre de foc, 1946