''Si els polítics t'enculen,
si els guiatges de Déu et sodomitzen
i agenollat la mames
al teu patró de merda,
per què m'escups
el verí del menyspreu...''

8
/8

Si els polítics t'enculen,
si els guiatges de Déu et sodomitzen
i agenollat la mames
al teu patró de merda,
per què m'escups
el verí del menyspreu
quan els dits dels meus ulls allarguen trèmuls
una tendra carícia
cap el teu rostre,
galtejat pels teus pares
i befat pels hipòcrites
parions de comparsa?

JAUME SANTANDREU
Estopa encesa, 2005