''No hi ha paraula
de paradís que digui
com, dolça força
inacabable, em duies
a beure de més força.''

>
Deu tannkes de la memòria
1
/1
Deu tannkes de la memòria

II

Fórem de sobte
dins l’aire l’un de l’altre,
com sol i aigua
reverberants. Mira
com brilla en la memòria.

V

No hi ha paraula
de paradís que digui
com, dolça força
inacabable, em duies
a beure de més força.
 

SEGIMON SERRALLONGA
Poemes 1950-1975, 1979