''Assassí del somni i de la caritat -músic de la sang!-, abolirà l'agenollament i la florida de les llàgrimes. 
L'ombra de les seves mans immenses enreixarà els oceans...''

>
Messies
10
/67
Messies

Es va atansant,
                 implacablement, amb una bondat inflexible
que penetra el futur...

Ell és l'impuls nou, la instauració de formes inèdites, la irresistible harmonia del poder que anuncien els temps.
Serà la voluntat de puresa en acció que canviarà les marxes gregàries en lliures voliors.
No baixarà com un àngel ni brotarà com un crit.
Senzillament: arribarà i s'estendrà. Serà!

Oh, l'amor de les seves ires blances i la violència del seu esperit lluminós! Les noves fams! Revelació i destralada!
Constructor de gènesis! Metafísic de l'alegria! Purificador!
Assassí del somni i de la caritat -músic de la sang!-, abolirà l'agenollament i la florida de les llàgrimes.
L'ombra de les seves mans immenses enreixarà els oceans...

De l'espiga al volcà,  dels corals a les constel.lacions, de l'anhel a l'acte, la seva glòria cobrirà la distància.
En èxode voluntari, hom seguirà la raó suprema del seu ésser, el pas sonor de la seva jornada...

                     Castell de Roissy-en-Brie, agost 1939

AGUSTí BARTRA
L'arbre de foc, 1946