''Un glop de flors del taronger
contra els monstres dels malsons
corbelles de l’esperit.''

>
Mar
1
/7
Mar

És com un arbre,
una figuera al·lucinada.

Un glop de flors del taronger
contra els monstres dels malsons
corbelles de l’esperit.

És com un llençol
encalmat,
farcit de xarxes endiumenjades.

PAU SIF
Viatger que s'extravia, 2010