''Nin, non - dorm, nin. 
Un nen blanc - un nen negre. 
Un granet de sal - un granet de pebre. 
Nin, non, 
dorm, nin. ''

>
Cançó de bressol
15
/67
Cançó de bressol

Nin non - dorm, nin. 
Un nen blanc - un nen negre. 
Un granet de sal - un granet de pebre. 
Nin, non, 
non, nin.

Des de la porta del molí 
-dorm, nin, dorm- 
el moliner els mira venir 
-dorm, nin, dorm-.

Diu el nen blanc: 
"Que bella és la lluna!" 
Diu el nen negre: 
"Que lletja és la lluna!"

Dorm, nin, dorm.

-Jo sóc blanc. 
Nin, non. 
-Jo sóc negre. 
Non, nin.

Un granet de sal, 
un granet de pebre. 
El vell moliner 
els vol fer farina. 
El nen blanc rondina 
i el negre també.

Dorm, nin, dorm.

Mola del molí, 
roda, roda, 
els faràs farina. 
Mola del molí, 
roda, roda. 
La lluna és fadrina. 
Nin, non, 
non, nin.

El vell moliner 
ja tanca el molí.

Dorm, nin, dorm.

I el vent juganer 
se'ls emporta enlaire.

Dorm, nin, dorm.

Diuen els dos nens, 
dins el vent, ballant: 
"La lluna tindrem 
si seguim pujant".

Nin, non - dorm, nin. 
Un nen blanc - un nen negre. 
Un granet de sal - un granet de pebre. 
Nin, non, 
dorm, nin. 
 

AGUSTí BARTRA
L'arbre de foc, 1946