''Muralla endins hi ha un bar de putes, 
muralla amunt hi ha deu canonges. 
Les unes van de nit 
i els altres van de dia, 
tots plegats fan el cicle del temps.''

>
Ho diu la Bíblia i no és mentida
3
/5
Ho diu la Bíblia i no és mentida

Muralla endins hi ha un bar de putes, 
muralla amunt hi ha deu canonges. 
Les unes van de nit 
i els altres van de dia, 
tots plegats fan el cicle del temps. 
Acompleixen les hores i els ritus 
al so vibrant de la Capona, 
que batalla per bons i dolents, 
tal com està manat des dels rellotges públics. 
Tots i totes s'afanyen per la vida 
celestial i carnal, 
potser les unes més que els altres, 
és cosa de l'ofici, prou sabuda. 
De tard en tard, recordo aquella dita subversiva 
i em pregunto, sabent que la resposta ja està escrita: 
¿Qui arribarà primer  
a la terra promesa? 

OLGA XIRINACS
La muralla, 1993