''Lluneta del pagès,
jo estic dins ca teua,
lluneta del pagès,
i tu no em dius res.''

>
Lluneta de pagès
10
/19
Lluneta de pagès

Lluneta del pagès,
jo estic dins ca teva
i tu no dius res.

Jo tenc un aucell
que canta l'aubada
i a cada passada
se bada un clavell.

Jo sent un mussol
que plora, i voldria
cantar nit i dia
com un rossinyol.

Lluneta del pagès,
jo estic dins ca teua,
lluneta del pagès,
i tu no em dius res.

MARIA ANTòNIA SALVà
Lluneta de pagès, 1952