"Qui la vulga oir ben bé,

no cal pas que escolti a l’home,

que ha d’obrir de bat a bat

la seva ànima devota i escoltar de l’Infinit

els cants sota l’ampla volta..."

1
/2
Íncipit

Tot canta o brunz en el món

sa cançó misteriosa;

tot és un concert immens

per qui no té ànima sorda.

De lo poc que jo he comprès,

aquí te n’ensenyo mostra;

les mostres no valen gens:

la cançó és la que és hermosa;

sols que canta dintre els cors

i no es sent de part de fora.

Qui la vulga oir ben bé,

no cal pas que escolti a l’home,

que ha d’obrir de bat a bat

la seva ànima devota i escoltar de l’Infinit

els cants sota l’ampla volta.

Sols aixís sabrà com són

les cançons misterioses.

VíCTOR CATALà (CATERINA ALBERT)
El Cant dels Mesos, 1901