"Anàrquiques, revesses de fons i de mesura,

fruits naturals del viure proteic i bullidor,

no's vn forjà' eixes notes segons literatura..."

2
/2
Policromi

Anàrquiques, revesses de fons i de mesura,

fruits naturals del viure proteic i bullidor,

no's vn forjà' eixes notes segons literatura,

que eixiren com volgueren del motlle de mon cor.

 

No hi cerquis primmirades fineses acadèmiques,

no hi cerquis ardideses sublims del pensament;

cerca-hi tan sols reflexes de sensacions endèmiques

que en altres dies feren mon goig i mon turment. 

 

VíCTOR CATALà (CATERINA ALBERT)
Policromi,