"que em tornin les paraules

que havia d’haver dit i no vaig dir..."

7
/9

que em tornin les paraules

que havia d’haver dit i no vaig dir.

són meves.

i encara em cremen.

FRANCESC GARRIGA BARATA
Camins de serp, 2009