"Pels ulls et surten arrels, però no es veuen dins la negror de la 

nit..."

3
/3

En somnis, l’origen brama com una cascada. Les aigües demanen 

més aigua i el fang assentat en el llit del riu dibuixa la forma del teu 

cos. Pels ulls et surten arrels, però no es veuen dins la negror de la 

nit.

CORINA OPROAE
La mà que tremola, 2020