"et beus la sal, en sal t'abeures tota,

i aquesta mar de pedra dins la mar

rompent-se s'enretira..."

10
/17
Cos

Llepes el cos sencer,

criogènesi en llàgrimes

et beus la sal, en sal t'abeures tota,

i aquesta mar de pedra dins la mar

rompent-se s'enretira,

vapor dolor, partícula de saba

en cada gota -espasme- de rosada,

miratge ja el desert sencer de mi,

plec caduc que la teva fam aplana. 

TXEMA MARTíNEZ
Maria, 2020