"La meva pell la teva pell la pell

nova segella, navallada pell

que la navalla pell de mi t'infecta..."

11
/17
Pell

La meva pell la teva pell la pell

nova segella, navallada pell

que la navalla pell de mi t'infecta,

brutesca pell sota la pell inscrita

empremta sobre empremta en un metall

de pell vermell roent segell-lacrades.

Escric en tu el meu crit callar, ofec

soroll encens que encén la pell on crides

el teu silenci blanc sota el meu blanc

neu blanca sempre blanca per la pell

teva intacta ara, verge neu

perenne sobre la pell negra

blanca.

TXEMA MARTíNEZ
Maria, 2020