''jo ara murmuro els infinitius de la vida: copular menjar beure dormir oh el gos somicar caminar respirar vestir-se despullar-se cantar no para mai...''

50
/67

... en 
el 
nom 
del 
sol 
que al migdia udola com un lleó 
en 
el 
nom 
dels 
vents 
que porten dalmàtiques de campànules 
en 
el 
nom 
dels  
dolls 
seminals 
que canten als peus vermells dels arbres occits 
en 
el 
nom 
de 
la 
terra 
l'aire 
l'aigua 

el 
foc 
jo ara murmuro els infinitius de la vida: copular menjar beure dormir oh el gos somicar caminar respirar vestir-se despullar-se cantar no para mai el gos de navegar cavalcar encendre tocar mirar flairar lladra lladra lladra lluna enorme ototoi el gos 

AGUSTí BARTRA
El gos geomètric, 1979