"Hem abolit els ocres de la terra."

>
Mal color
4
/10
Mal color

Hem abolit els ocres de la terra.

 

Els colors de la indústria malbaraten l'espectre

d'una llum que no encerta més matisos

que el rellent cru dels tolls

de la ciutat que tus;

hi ha les flegmes espesses dels tallers

sobre el tel de quitrà d'una albada precària

i un reflex emfisèmic que entreté les ullades

al simulacre d'astres d'un fanal. 

MANEL MARí
El tàlem, 2008