"Brolla al teu sexe el doll de meduses que es fonen..."

>
Aixopluc
10
/10
Aixopluc

El cos, llindar, frontera entre els averns,

el cos, pòrtic obert per on reneixo víctima,

per on deixo en calent l'instint de la revenja,

el cos que m'emmordassa

el crit dels altres pànics.

 

Brolla al teu sexe el doll de meduses que es fonen,

la utricant salabror

de la felicitat. 

MANEL MARí
El tàlem, 2008