''Lligades amb fortes cordes 
tinc quietes les cançons. 
La meva ànima alça, enorme, 
enyorances d'horitzons.''

>
Cançó
61
/67
Cançó

Oh, m'ha fregat, ivarsosa, 
la punt de l'ala negra 
que esmola l'afuat xiscle 
de la profunda oreneta.

Lligades amb fortes cordes 
tinc quietes les cançons. 
La meva ànima alça, enorme, 
enyorances d'horitzons.

AGUSTí BARTRA
El gall canta per tots dos, 1991