''els confetti, marxa i banda, 
els confits, els cacauets, 
i pertot l'Imperi, l'Himne. ''

1
/130

La xardor, l'esgotament, 
els rellotges de les viles, 
el rector, l'ajuntament,, 
els orats i rics notoris, 
els coets, la fira, el sant, 
els confetti, marxa i banda, 
els confits, els cacauets, 
i pertot l'Imperi, l'Himne. 

MIQUEL BAUçà
Una bella història, 1962