''Creurà aleshores que deixar la vida 
és un gest més com treure's el capell i deixar-lo. 
Però ja no podrà creure res pus 
perquè els soldats ja hauran carregat...''

5
/130

Amb guix ho han escrit a la pissarra. 
Amb civilitzats, correctes i cal·ligràfics signes 
ho han escrit a la pissarra. 
A les onze li toca morir a Esteve Canals. 
Ell hauria volgut, per exemple, estimar, 
matar algú. Ara ja no vol... 

El recolzaran a la paret del pati i 
els ocells piularan, saltaran i s'estimaran 
damunt les branques dels arbres del pati. 
Creurà aleshores que deixar la vida 
és un gest més com treure's el capell i deixar-lo. 
Però ja no podrà creure res pus 
perquè els soldats ja hauran carregat, 
hauran ajustat aquells exactes ploms per a ell. 
Els soldats tindran una certa pressa 
i Esteve Canals es torbarà intensament 
i tot aleshores serà massa tard.

MIQUEL BAUçà
Una bella història, 1962