''Endebades vaig cercar un aixopluc 
i, per això, 
se m'ajupiren les ales del cor.''

8
/130

Record que quan era infant 
no era gentil en la conversa ni en el tracte 
i una tendra inclinació al pecat... 
Endebades vaig cercar un aixopluc 
i, per això, 
se m'ajupiren les ales del cor.

MIQUEL BAUçà
Una bella història, 1962