''Un lluent escarabat 
agafava fort l'almoina, 
per la grava, enmig dels peus 
de la gent que s'arborava.''

9
/130

Un lluent escarabat 
agafava fort l'almoina, 
per la grava, enmig dels peus 
de la gent que s'arborava. 
L'empenyia a rodolons 
per deixar-la dins la barca. 
Més enllà, a dalt de tot, 
sant Vicenç feia un miracle: 
extreia aigua amb un paner 
i els fidels s'esgarrifaven. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972