''S'admiren mútuament 
com cans de raça 
que saben quan és hora 
de pegar urpades 
seques i teatrals. ''

11
/130

S'admiren mútuament 
com cans de raça 
que saben quan és hora 
de pegar urpades 
seques i teatrals. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972