''Jo no sé on aniré, 
sense diners ni mesada. 
¿Caminaré cap al centre, 
davallaré cap al Port 
o bé em quedaré a la plaça? ''

12
/130

I ara torno -són les sis- 
pel carrer de prop de casa. 
Els escassos vianants 
trepitgen la lleu rosada. 
Algun cotxe dreturer 
desvetlla alguna veïnada. 
Les fulles dels arbres quiets 
ensumen sense immutar-se 
la frescor de la calçada. 
Jo no sé on aniré, 
sense diners ni mesada. 
¿Caminaré cap al centre, 
davallaré cap al Port 
o bé em quedaré a la plaça? 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972