''Vaig sortir de casa 
amb les butxaques plenes 
d'aranyes de plata. 
Vaig pujar a l'autobús.''

13
/130

Vaig sortir de casa 
amb les butxaques plenes 
d'aranyes de plata. 
Vaig pujar a l'autobús. 
Es veu que algú 
em va tocar l'espatlla: 
varen tornar vives, 
varen començar 
a mossegar-me la cuixa. 
Jo suava i les premia. 
Vaig davallar 
i vaig córrer cap a casa. 
Em vaig eixugar la suor, 
vaig estendre els pantalons, 
em vaig pintar amb iode les ferides. 
Des del terrat podia veure 
que un ventet fresc de ponent 
inflava milers de bragues. 

MIQUEL BAUçà
El noble joc, 1972